ČLÁNKY


Stáhněte si květnové číslo časopisu PLESK!!!

Stáhněte si březnové číslo časopisu PLESK!!!


Návštěva dopravního sálu v Brně

Železniční obory tříd 3.EDO a 2.MSŽ se jely podívat na dopravní sál do Brna. Toto zařízení používá DVI (Dopravní vzdělávací institut) ve výuce a ke školení drážních zaměstnanců, kteří řídí drážní dopravu a provoz vlaků. Já a moji spolužáci jsme měli možnost, si vše prohlédnout a především vyzkoušet. Následky našich rozhodnutí a úkonů, jsme mohli demonstrovat na velikém modelovém kolejišti. Jednoduše řečeno, jak jme stavěli vlakové cesty, tak jezdily i malé vláčky. Však také kvůli špatné komunikaci dvou výpravčích došlo k čelní srážce nákladního vlaku s rychlíkem, a to přímo na trati. Ještě, že se na kolejišti nemohl zranit žádný cestující a nedošlo ani k materiálním škodám. Kromě této chyby v komunikaci, však byli velice šikovní. Děkuji tedy touto cestou naší "náčelnici" Mgr. Editě Fialové, že pro nás takový krásný výlet zorganizovala. Bylo to pro nás velice přínosné. V praxi (a také bez skutečných rizik) jsme si mohli vyzkoušet to, co se učíme ve třídě. Teorie je sice hezké ale až teď v praxi, nám všechno dojde a zapadne do sebe. 


Pocity studentky po návštěvě senior centra

Když jsme přišli do domova seniorů, měla jsem nejprve strach, ale ten opadl jakmile se mnou začali mluvit. Nejprve jsme tam obsluhovali, vařili čaj a kávu, zkrátka jsme byli "k ruce" . Pak se nás začali ptát odkud pocházíme, kde studujeme a my se postupně začali ptát jak se jim tam líbí, odkud pochází a kde pracovali. Když jsme zjistila kolik sestřiček, primářů, učitelek, ředitelek škol tam je, naše úcta k nim rychle stoupala. Já jsem si povídala se stoletou paní učitelkou, která v domě seniorů měla svou osmdesátiletou žačku. Bylo vážně super poslouchat spousty historek o tom, jak se stavěla naše škola a další příběhy z jejich života. Je moc pěkné vidět, že jsou aspoň na chvíli šťastnější. Myslím si, že ten, kdo nezkusí takto pomáhat, neví jak vypadá opravdová radost. 

Iveta Čepičková 

Pokračování z článku: Návštěva domova seniorů


Stáhněte si únorové číslo časopisu PLESK!!!


Rozhovor s Mgr. Lenkou Kutalovou

o tomto rozhovoru už jsme se zmiňovali v prosincovém čísle

Pro rozhovor si redakce vybrala naši " češtinářku" a velkou duši naší školy Mgr. Lenku Kutalovou.

 Na úvod se Vás zeptám. Co Vás vůbec přimělo celý život zasvětit školství a práci s mládeží?

Tak nějak to bylo odjakživa jasné :-D. V mém okolí se vždy očekávalo, že pohlídám a opatřím každé dítě, které kolem mě proběhne, byť jsem třeba ještě nechodila do školy. A pak už těch dětí přibývalo, až jich byl kolem mě houf. A to mi zůstalo, i když se průběžně měnily věkové kategorie. Teď už je to naštěstí tak, že stárnu jenom já, ale stále pracuju s mladými :-D.

Takže mně se opravdu podařilo, že práce se stala mým koníčkem.

 O Vás je známá Vaše energie pouštět se stále do práce a pracovat i nad rámec Vašich školních povinností. Kde berete sílu pořád a nanovo organizovat nové věci a pomáhat svému okolí?

Možná právě to mi dává sílu a energii. Já totiž stále více vnímám, že v dnešním neosobním světě každému chybí osobní kontakt, i když se tomu brání, jak chce. Zakleté slovo sdílení má totiž svoji podstatu naprosto jinde. Základně chybí v rodinách, vztazích, v kolektivech.....

A nemyslete si, někdy jsem hodně na dně. Potom nastupují moje největší životní jistoty: 3 kluci (manžel a dva synové - ediční poznámka) a dobíjí mi baterky.

Když už jsme u organizace - v nedávné době proběhl tradiční Zdišibálek. Jak jste se vůbec dostala k jeho přípravě a mohla byste čtenářům přiblížit jeho hlavní smysl?

Tady jsem pouze přebrala štafetu a myslím si, že jsem čestně navázala. Protagonistkou této akce, a následně i našich Tanečních pro Zdislavu, byla moje kolegyně ing. Jitka Zelená. Postupně jsem se přidávala, až jsem pomyslný kolík převzala kompletně.

Zdišibál je ples, který pořádá novoměstské Centrum Zdislava. Je to ples se vším všudy. Se společenským oblečením, živou hudbou, předtančením, tombolou, občerstvením... Odlišuje se pouze tím, že je přísně bez alkoholu a probíhá odpoledne. Dobrá nálada nastupuje okamžitě po příchodu nebo příjezdu a s prvními hudebními tóny, což je např. i rock end roll. Všichni tanečníci se okamžitě vrhnou na parket a podle svých fyzických i mentálních dispozic radostně tančí. Velmi si vážím našich studentů, kteří dobrovolně pomáhají s organizací, ale především v komunikaci s lidmi, kteří moc štěstí v životě neměli. Vznikají mezi nimi i hluboké přátelské vazby, a to si myslím, že je největším posláním této akce.

Naše čtenáře by možná zajímaly i některé soukromé informace. Jaké jsou vaše koníčky a záliby?

Tak na prvním místě je skutečně rodina, a pro mě to rozhodně není fráze. Jinak moc ráda chalupařím, renovuju, co se dá, natřu taky všechno :-D (to je za mnou alespoň něco hezkého vidět), veškerou úrodu protáhnu zavařovacím hrncem a často beru trekové hole a vyrážím do přírody čistit hlavu. 


Rozhovor s Ing. Alenou Zitovou

O akci, která se konala dne 20.12.2016


Můžete našim čtenářům blíže přiblížit co se to vůbec konalo za akci v aule pro ZŠ? 

Již tradičně před vánočními svátky se v naší aule koná akce pro ZŠ "Prezentuj svoji firmu". Původně ji pořádaly naše fiktivní firmy spolu s dopravními obory, již druhým rokem se zapojily aktivně i studenti z jiných tříd (1. EDO, 2. EDO, 3. EDO, 4. EDO, 1. P). Základní školy mezi sebou soutěží o nejlepší logo, leták, katalog a prezentaci. Abychom zpříjemnili atmosféru, doplnili jsme samotnou soutěž kulturním vystoupením - hudba, scénky apod.

Co všechno bylo potřeba připravit?

Nejnáročnější byla příprava samotného programu. Loga, letáky, katalogy a prezentace si základní školy již přivezly hotové. My jsme připravili se studenty hudební vystoupení, divadlo, videa - zkrátka doplňkový program. Dále bylo nutné sestavit hodnotící komisi, vymyslet a nakoupit ceny. A nakonec nachystat prostředí - aulu.

Jaký měla smysl?

Myslím si, že smysl takovýchto akcí je velký: naši studenti mohou uskutečnit svoje nápady - kreativitu, předvést svoje zájmy, umění. Také se odreagovat od běžného učení, pobavit se. Učí se také spolupracovat, projevit svoje názory, mohou uplatnit spoustu schopností a dovedností, které v běžné výuce ani uplatnit nemohou.

Další význam je v rozvíjení spolupráce se základními školami, navazování kontaktů a rozvoj kreativity i žáků ze základních škol.

Program připravený pro ZŠ pak je i pro nás, naše studenty - poslední den před vánočními prázdninami.


Stáhněte si Lednové číslo časopisu PLESK!!!


Mikuláš 

  • Dne 5.12.2016 studenti maturitního ročníku organizovali Mikuláše.
  • Jako tradičně Mikuláš navštívil ekonomický úsek, kabinety, maturitní třídy, ZŠ na Drobném, MŠ Žďárského a Zdislavu.

 Vycházka internátních konaná 6.12.2016 pod vedením paní vychovatelky Hany Václavkové


Máte-li zájem stáhněte si prosincové číslo.

Prosincové číslo 1. část

Prosincové číslo 2. část